تاریخچه

در پاییز سال 1389 پیشنهاد تاسیس انجمنی برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در تبریز توسط جواد ملائی میلانی ارائه شد. مدتی بعد با دعوت از افراد علاقمند در بین دانشجویان، دریک جلسه عمومی در یکی از کلاس‌های گروه مواد دانشگاه سراسری تبریز، پیشنهاد تشکیل یک انجمن با موضوع تخصصی کمک به کودکان مبتلا به سرطان به بحث گذاشته شد. با تشکیل جلسات هفتگی و اضافه شدن افراد جدید به تدریج هسته اولیه انجمن شکل گرفت .

درباره ما چشم انداز چارت سازمانی

عضویت حقیقی

پرداخت مستمر کمک های مالی و امکان مشارکت داوطلبانه در فعالیت های موسسه

می خواهم عضو تسکین شوم

عضویت حقوقی

پرداخت مستمر کمک های مالی توسط شرکت ها و کارخانجات

می خواهم عضو تسکین شوم

شرکت مربی فرهنگی تسکین در کارگاه آموزشی «تربیت مربی فلسفه» مطالعه بیشتر

کودکان به تنهایی نمی توانند با سرطان مبارزه کنند مطالعه بیشتر

طرح جمع آوری فطریه مطالعه بیشتر

عید سعید فطر مطالعه بیشتر

طرح جمع آوری فطریه به نفع کودکان مبتلا به سرطان مطالعه بیشتر

کاهش مرگ و میر و کنترل عفونت در بیمارستان کودکان تبریز مطالعه بیشتر

حامیان

موسسه تسکین به پشتوانه حامیان مالی و معنوی خود می کوشد که بیماری سرطان در حوزه کودک را به امری قابل پیشگیری، قابل کنترل و درمان پذیر مبدل سازد.

حمایت سازمانی